เขตสุขภาพที่ 10

มุกศรีโสธรเจริญราชธานี 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-435134 fax : 045-435133
email:spbket10@gmail.com