แผนที่ แสดง หน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบ อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล”และพายุ“คาจิกิ”ปี 2562

อุบลราชธานี


ศรีสะเกษ


ยโสธร


อำนาจเจริญ


มุกดาหาร


- ชั้นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วม จากดาวเทียม COSMO และ Sentinal ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2562 โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

- ชั้นข้อมูลตำแหน่งสถานบริการสาธารณสุขโดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
- ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

© ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-435134 fax : 045-435133
email:spbket10@gmail.com