สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

© ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-242994 fax : 045-242972
email:spbket10@gmail.com